Zdeno Rau

e-mail: info@plutoscompany.sk

tel: +421 911 512 484

Firemné údaje:
PLUTOS COMPANY, s.r.o.
Východná 6968/26, 91108 Trenčín
Slovensko, IČO: 45373841
Zapísaná do obchod.registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 22603/R

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08, email: tn@soi.sk